• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Освіта Бучаччини

Мальовнича Бучаччина розташована на південному заході Тернопільської області. Це батьківщина неперевершеної співачки Соломії Крушельницької, письменника, автора твору "Роксоляна" Осипа Назарука, відомого драматурга Мар'яна Крушельницького, знаного Нобелівського лауреата Шмуеля Йосефа Агнона, неповторного скульптора Іоана Георгія Пінзеля.

Бучаччина - край духовного відродження, національно-патріотичного становлення, розвитку освітянських та культурних традицій, які знаходять своє продовження в творчій праці сучасних педагогів.

Діяльність освітян району в умовах творення Нової української школи спрямована на виконання Конституції України, законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", указів Президента України, якими визначено найважливіші шляхи реформування освіти, забезпечення розвитку та самореалізації кож­ного громадянина країни.

Відділ освіти Бучацької райдержадміністрації, очолюваний Мелешко Оксаною Петрівною, направляє зусилля на реалізацію сучасних підходів до забезпечення якості надання освітніх послуг залежно від потреб людини, ринку праці району, області та суспільства в цілому. Здійснює пошуки нових педагогічних та уп­равлінських техно­логій, оновлення змісту освіти, вход­ження в інформа­ційний простір.

Пріоритетни­й напрямок функціонування освіти - формування твор­чого потенціалу пе­дагогічних кадрів та підвищення прес­тижу кожного закладу освіти.

Основні завдання:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного се­редовища регіону;
 • створення умов для реалізації гаран­тованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
 • здійснення управління закладами освіти, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адмі­ністрації, та координація діяльності цих закладів;
 • зміцнення матеріальної бази;
 • організація науково-методичного забезпечення з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;
 • участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загаль­ної середньої освіти;
 • забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та гарантії прав учасників освітнього процесу.

Багатоваріантний спектр освітніх послуг для дітей шкільного віку забезпечують 49 закладів освіти:

 • Бучацька гімназія ім. В.М.Гнатюка;
 • Бучацький колегіум ім. св. Йосафата;
 • Бучацький ліцей;
 • 13 шкіл І -ІІІ ступенів;
 • 18 шкіл І-ІІ ступенів;
 • 13 шкіл І ступеня;
 • 2 заклади позашкільної освіти.

У закладах загальної середньої освіти району у 2020-2021 навчальному році навчається 5860 здобувачів освіти, освітню діяльність проводять 1210 педагогічних працівни­ків.

Мережа дошкільної освіти, яка об'єднує 42 заклади (1328 здобувачів дошкільної освіти), задовільняє потреби району.

У 2 закладах позашкільної освіти (Бучацький ЦДЮТ «Сузір’я», Бучацька ДЮСШ) навчається і виховується 2120 вихованців.

З метою забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами у 2018 році створено інклюзивно-ресурсний центр. Організовано інклюзивне навчання для 6 дітей даної категорії у Бучацькій ЗОШ І-ІІІ ст. №3, Бучацькій ЗОШ І-ІІ ст., Бучацькій ЗОШ І ст. №2, Бариській ЗОШ І-ІІІ ст., Зеленській та Медведівській ЗОШ І-ІІ ст.

Завдяки співпраці вчителів, ІРЦ та соціально – психологічної служби району (23 практичних психологи та 4 соціальних педагоги) підвищилася ефективність ранньої діагностики відхилень у розвитку дітей та здійснення цілеспрямованої розвивально - корекційної роботи безпосередньо у закладі загальної середньої освіти.

Система освіти району розвивається планово та динамічно.

Осередком науково-методичної роботи та професійного зростання педагогів є центр професійного розвитку педагогічних працівників, який очолює директор Чайківський Ігор Володимирович.

ЦПРПП забезпечує оперативність, мобільність науково-методичної роботи, яка має випереджаючий характер та практичну спрямованість.

У районі модернізуються традиційні форми методичної роботи, впроваджуються інтерактивні методики, нові технології.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами спрямована на кінцевий результат - конкретну допомогу вчителю в удосконаленні його професійної майстерності шляхом реалізації методичної проблеми району «Методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогічних працівників в умовах впровадження Концепції «Нова українська школа».

Одним з пріоритетів методичної роботи є виявлення та розвиток дитячої обдарованості через систему індивідуальних консультацій, роботу шкільних факультативів і курсів за вибором, олімпіад, конкурсів, дослідницької роботи в секціях МАН України.

Традиційним стало урочисте нагородження обдарованих учнів на підсумковому святі «Таланти року». Це - вшанування кращих з кращих дітей району, їх наставників, керівників гуртків.

Одним із факторів запоруки успіху є формування у здобувачів освіти знань і навичок володіння новими інформаційними технологіями, підготовка вчителя до використання комп'ютерної техніки і впровадження інтерактивних методів навчання. Тому інтенсивно вирішується питання оснащення закладів освіти комп'ютерною технікою, мультимедійними засобами, сучасним програмним забезпеченням.

Особливі зусилля відділу освіти та ЦПРПП спрямовані на створення освітнього середовища у 1 класі Нової української школи.

Кiлькiсть переглядiв: 2678